.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Wednesday, September 17, 2014

ေခြးေလာက္မွ တန္ဖုိးမထား ၾကတာလား

ထုိင္းမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အသတ္ခံရတာ မုဒိန္းက်င့္ခံရတာ ဓါးျပ တုိက္ခရတာ အနိုင္က်င့္ခံရတာ ေတြ ျဖစ္စဥ္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေပမဲ့ တရားခံကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မိရုိးထံုးစံမရွိပါဘူး ။
အဲ ...ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းသတ္တာတုိ. ျမန္မာက ထုိင္းကုိသတ္တုိ. ဆုိရင္ ျဖစ္စဥ္က အေတာ္နည္းေပမဲ့ ၇ ရက္မၾကာဘူး တရားခံကုိဖမ္းမိတတ္တယ္ ခင္ဗ်
ေဟာ အခု ျဗိတိန္ နိုင္ငံသား ၂ဦး အသတ္ခံရေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကုိလဲႊခ် မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပ ေနာက္ေတာ့ ျဗိတိန္ သံရံုးက ဒုတိယအတြင္း၀န္ကုိယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းအေျခခ် ျပီး တရားခံကုိလုိက္ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာလူမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူးဆုိတဲ့ အေျဖကုိရ ခဲ့တယ္။
အခုတခါ လမ္းေဘးမွာ ေခြး ၂ ေကာင္ကုိ ၾကိဳးဆဲြခ် သတ္တဲ့အမွဳ.မွာ ၇ ရက္မျပည့္ဘူး တရားခံကုိ မိျပန္ေရာ ။
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာေတြအသတ္ခံရတဲ့အမွဳ.ေတြကေတာ့ အမွန္အတုိင္းေပၚေပါက္တယ္ဆုိတာ အိပ္မက္တစ္ခုလုိပါပဲ ။

ရုိင္းရုိင္းေျပာရရင္ ထုိင္းမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ကုိ ေခြးေလာက္တန္ဖုိးမထားဘူးဆုိတာ ျပလုိက္တာပါပဲ ။

ဓါတ္ပံု ။ ။ ေခြးသတ္သည့္ ေခြးသတ္တရားခံ

မင္းလြမ္းေနာင္ (ပန္းတေနာ္)

Thursday, June 26, 2014

ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ေရႊ.ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားတုိ. သိသင့္ေသာ ၄ နွစ္ျပည့္ဗီဇာအေၾကာင္း27/6/2014

ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားၾကသူ ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေနနွင့္ ၄ နွစ္တာ သက္တမ္းကာလကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း (၂) နွစ္ကုိ ထုိင္းနိုင္ငံ အစုိးရမွ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တရား၀င္ သက္တမ္းတုိးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ထုိသု္ိ. မိမိတုိ.ေနထုိင္ခြင့္ (ဗီဇာ) သက္တမ္းတုိးရာတြင္ အထူးသတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ( ၅ ) ခ်က္ရွိျပီး မွန္ကန္ျပည့္စံုရန္ အထူးဂရုျပဳဖုိ.လုိအပ္ပါသည္။

t မူရင္း
၂။ မိမိ ဓါတ္
၁။ Passporပံု(၄) ပံု
၃။ အလုပ္ရွင္ ၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ ( ဘတ္ပရာခ်ာခ်ြန္ နိုင္က်န္.)
၄။ အလုပ္ရွင္ ၏ အိမ္ေထာင္စုမွတ္တမ္း (ထဗီယမ္ဘန္. နိုင္က်န္.)
၅။ အလုပ္ရွင္ ၏ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေခၚယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ( ခုိတာ) (ယခုနွစ္အတြက္ျဖစ္ရပါမည္)

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္မွဳ. အားနည္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ နားလည္မွဳ.မရွိျခင္းတုိ.ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ ၾကားခံ ပဲြစားမ်ား(ေအးဂ်င့္မ်ား) မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ေနၾကရျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာလဲ နယ္ေျမေဒသ အလုိက္ ၆၅၀၀ ဘတ္ / ၇၀၀၀ ဘတ္/ ၇၅၀၀ ဘတ္ /၈၅၀၀ဘတ္/ ၁၂၀၀၀ ဘတ္ စသျဖင့္ ကြာျခားသည္ကုိေတြ.ရွိရသည္။

အမွန္တကယ္ မွာမူ မိမိ၏အလုပ္ရွင္ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ပါက ၄၀၀၀ ဘတ္ ခန္.သာ ကုန္က်နိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီးကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္၇န္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ၾကားခံပဲြစားမ်ားေကာက္ခံသည့္ ေငြေၾကးကုိေပးကာ ျပဳလုပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ.ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ. ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ အခ်က္ (၅)ခ်က္အရ အခ်က္ ၃/၄/၅ ကုိ မိမိအလုပ္ရွင္ထံမွ ေတာင္းယူျခင္းမရွိပဲ (သုိ.) အလုပ္ရွင္မ်ား မွ မေပးေသာေၾကာင့္ ၾကားခံ ျပဳလုပ္ေပးသူမ်ားအား ၀ကြက္ အပ္လုိက္ရသည္လဲရွိသည္။
ႈၠဤတြင္ ၾကားခံျပဳလုပ္ေပးသူမ်ား မွ အငွားအလုပ္ရွင္ နွင့္ အငွား နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေခၚယူခြင့္ (ခုိတာ) တုိ. ကုိ အပုိေငြေၾကး ေကာက္ခံလွ်က္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။
ထုိသု္ိ.ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ား မွာ အလုပ္ရွင္ အမည္ ၊ ေနရပ္ မတူညီျခင္း ။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ မတူညီျခင္း တုိ. ျဖစ္ေစျပီး သက္ဆုိင္ရာမွ မိမိ အလုပ္ခြင္တြင္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ဖမ္းဆီးခံရနိုင္သည္ကုိသိရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

* အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ *

၁။ မိမိအလုပ္ရွင္အား ခြင့္ေတာင္းလွ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ
၂။ မိမိအလုပ္ရွင္အတြက္ နိုင္ငံျခားသားေခၚယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ အား အလုပ္ရွင္ကုိယ္တုိင္မျပဳလုပ္ပါက ၾကားခံပဲြစားမွ တဆင့္ မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

* အလုပ္ရွင္ အတြက္ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ေခၚယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္းခံရန္လုိအပ္ခ်က္မွာ *

၁။ အလုပ္ရွင္၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ ( ဘတ္ပရာခ်ာခ်ြန္ နိုင္က်န္.)
၂။ အလုပ္ရွင္၏ အိမ္ေထာင္စုမွတ္တမ္း (ထဗီယမ္ဘန္. နိုင္က်န္.)
၃။ အလူုပ္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
(က) ေရာ္ဘာျခံလုပ္သား ဆုိလွ်င္ ဥယ်ာဥ္ျခံပုိင္ဆုိင္မွဳ.အေထာက္အထား (ထဗီယမ္ထိဒင္း)
(ခ ) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားဆုိလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ အေဆာက္အဦးပံုစံ
(ဂ ) ပုဇြန္ ေမြးျမဴေရး လုပ္သားဆုိလွ်င္ ပုဇြန္ကန္ ပုိင္ဆုိင္မွဳ. အေထာက္အထား

စသျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ အေထာက္အထားမ်ားအား အလုပ္ရွင္၏ လက္မွတ္နွင့္အတူ ပူးတဲြျပီး နယ္ေျမ အလုပ္သမားဦးစီး႒ာန ရံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသု္ိ. ျပဳလုပ္မွသာ မိမိ အလုပ္ရွင္အမည္ နွင့္ မိမိအလုပ္အကုိင္ မွန္ကန္မည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာမွ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ အေရးယူျခင္း ခံရမည္မဟုတ္ပါ။

* သက္တမ္းတုိးျပီးပါက ရရွိလာမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား *

၁။ မိမိPassport စာအုပ္ထဲတြင္ အလုပ္ရွင္အမည္ ေနရပ္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ NAN-LA VISA စာမ်က္နာ
၂။ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္အတြက္ ေငြေပးေခ်ျပီးေၾကာင္း ေျပစာ စာရြက္ တုိ.ကုိလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအတုိင္းအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ျပီး ပါက သက္တမ္း တုိးျပီးေသာ မိမိ Passport နွင့္ မိမိ Work Permit အားလက္ခံရရွိျပီးပါက မိမိေနထုိင္ရာ နယ္ေျမ ေဆးရံုတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံ (ေဆးရံုဘတ္) ျပဳလုပ္ျပီး ေဆးရံုမွ ထုတ္ေပးေသာ ေသြးစစ္လက္မွတ္ နွင့္ မိမိ Passport မိတၱဴ ၊အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ေငြေခ်ေျပစာWork Permit အတူ နယ္ေျမ အလုပ္သမားရံုးသုိ. ပူးတဲြတင္ျပျပီး Work Permit စာအုပ္ အားေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄ နွစ္ျပည့္ သက္တမ္းတုိး လုပ္ငန္းစဥ္ အေနနွင့္ စာရြက္စာတမ္းျပည့္ျပည့္စံုစံု နွင့္ျပဳလုပ္ပါက ၾကာျမင့္ခ်ိန္ မွာ (၁၀) ရက္မွ (၁၅) ရက္အတြင္း ျပီးဆံုးပါသည္။

( မၾကာမွီ ထုိင္းေရာက္နိုင္ငံျခားသားအလုူပ္သမားမ်ား (လူသစ္) အတြက္ ထုိင္းအစုိးရမွ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ မ်ားထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။)

ေလးစားမွဳ. ျဖင့္ 


မင္းလြမ္းေနာင္ (ပန္းတေနာ္)

Friday, June 13, 2014

* * က်ီး လဲ မထုိး ေခြးလဲမစား ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမား * *

 *  *  က်ီး လဲ မထုိး ေခြးလဲမစား ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမား  *  *


ထုိင္းက  ျမန္မာ/လာအုိ/ ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံသားအလုပ္သမားေတြကုိ    နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး ေခါင္းစဥ္နဲ.  ရွင္းလင္းေရး  လုပ္ေနျပီ ။

ထူးျခားခ်က္ ။  ။ ျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရ /နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန /အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန/ထုိင္းနိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုး စတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြအားလံုးဟာ လမုိ္က္ညရဲ.  သုသာန္တစျပင္ ကဲ့သုိ.ျငိမ္သက္။
ျမန္မာျပည္မွ လူ.အခြင့္အေရးပညာရွင္ၾကီးမ်ား  ဂရုဏာရွင္ၾကီးမ်ား  ဟုိအဖဲြ.ဒီအဖဲြ.မ်ားလည္း သခ်ၤ ိင္းပ်က္ၾကီးလုိ  တိတ္ဆိတ္။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာျပည္အေနနဲ.  ဆန္ရင္းနာနာဖြတ္တဲ့  ေသာက္က်င့္ေတြေဖ်ာက္ျပီး  ခုိး၀င္ ဘဂၤ ါလီနဲ. တရားမ၀င္ တရုတ္ ေတြကုိ  နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး ေခါင္းစဥ္ဘယ္ေတာ့တပ္မွာလဲ ။တကယ္လုိ.မ်ားတပ္ျပီးရွင္းလင္းေရးလုပ္ခဲ့ရင္

ထူးျခားခ်က္ ။   ။ ျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရ  တာ၀န္ရွိသူေတြ  နိုင္ငံတကာကုိ ရွင္းျပ လင္းျပ ဖိတ္ေခၚ ၀င္ခုိင္း ၊စစ္ေဆးခုိင္း၊ သေဘာေတာ္က်  ျဖစ္ေစရမွာအေသအခ်ာ ။
ျမန္မာျပည္က  လူ.အခြင့္အေရးပညာရွင္ၾကီးမ်ား  ဂရုဏာရွင္ၾကီးမ်ား  ဟုိအဖဲြ.ဒီအဖဲြ.မ်ားလည္း
ဗီနိုင္းေတြထုတ္ ၊ တီးရွပ္ေတြေရာင္း၊ ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ျပန္၊ နိုင္ငံတကာမီဒီယာကုိသတင္းေပး၊ အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ လူ.အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကုိ ဖင္ၾကားညွပ္ျပီး လူ.အခြင့္အေရး ၀အခြင့္အေရး တြင္တြင္ေအာ္ ေနၾကမွာအတိအက် ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဒီေတာ့ဗ်ာ ..................
ခင္ဗ်ားတုိ.ကုိ က်ီးနဲ.လဲ မနွိဴင္းရဲပါဘူး  ေခြးနဲ.လဲ မနွိဳင္းရဲပါဘူး


ဒါေပမဲ့ ..................................

က်ေနာ္တုိ.(ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား)   ဟာ


က်ီးမထုိးေခြးမစား 

က်ီးမထုိးေခြးမစား 

က်ီးမထုိးေခြးမစား 

က်ီးမထုိးေခြးမစား 


က်ီးမထုိးေခြးမစား   .......................... ေတြပါဗ်ာ  ။

ေမး၍ ေျဖသည္


ေမး ။ ။လူ.အခြင့္အေရး ဂရုဏာရွင္ၾကီးမ်ား ထုိင္းေရာက္ျမန္မာေတြ အဖမ္းအဆီးခံရမွဳ.ေတြ အခြင့္အေရးဖိနွိပ္မွဳ.ေတြ အတြက္ ပါးစပ္ေလးေတြ စပါးလံုးေလာက္ေတာင္မဟတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ။

ေျဖ ။ ။ ရခုိင္ဘက္က ခုိး၀င္ဘဂၤ ါလီေတြ အေရးေအာ္မွ လူ.အခြင့္အေရးသမားအစစ္မုိ.ပါ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေမး ။ ။ထုိင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားေတြအတြက္ ျမန္မာသံရံုး အေနနဲ. စာတေစာင္ မထုတ္ ၊ သံရံုးအျပင္ကုိ ေျခတစ္လွမ္း မထြက္တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ။

ေျဖ ။ ။ စာထုတ္ဖုိ.မေျပာနဲ. အခြန္ေကာက္တာနဲ. ၊ MOU အက်ိဳးတူလုပ္ေနရတာနဲ. တင္မအားဘူး ၊ သံရံုးအျပင္ ေျခတစ္လွမ္း မွမထြက္တာကကေတာ့ ကားနဲ. သြားလုိ.ပါ ေရွာ့ပင္ သြားတာတုိ. သားသမီးေတြ ေက်ာင္းသြားပုိ.တာတုိ. MOU ကုမၸဏီေတြနဲ. ညစာခ်ိန္းစားတာတုိ. ေတာ့ထြက္ပါတယ္ မထြက္ဘူးဆုိတဲ့အပုိစကားမေျပာပါနဲ. ။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ေမး ။ ။ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျပီလဲ

ေျဖ ။ ။ အမ်ားၾကီးေပါ့ ပါတ္စပုိစ္ေတြ လုပ္ေပးတယ္ MOU နဲ.လူသြင္းနိုင္ဖုိ.ေတြလုပ္ေပးတယ္ ေလကြာ
မင္းတုိ.အတြက္ အဲ့လုိေတြလုပ္ေပးျပီးမွ ငါတုိ.က ေငြထုပ္ပုိက္ျပီးအိမ္ျပန္ရတာကြ ။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Add caption
ေမး ။ ။ ျပည္ေထာင္စု အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ. ေရာ ျပီးေတာ့ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ထုိင္းနိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုး အေနနဲ.ေရာ အခုလုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလက်ေရာက္ေနတဲ့ ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားထုၾကီးကုိ ဘာမ်ား မွာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ မွာခ်င္တာက ေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ ခုိင္းတာလုပ္ပါ ခံမေျပာပါနဲ. ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံပါ
တစ္ေန. ၂၀၀၀ နဲ.ဖူလံုေအာင္ေနနိုင္ရင္ ျပန္လာပါ ။ မင္းတုိ. အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာ ေတြဟာ အစိုးရနဲ.မဆုိင္ပါဘူး မင္းတုိ.နဲ.ပဲဆုိင္ပါတယ္ ။

တိန္.......................ေတာ္...............တန္...................တိတ္

ေ၀မင္း(ထုိင္း/ေတာင္)

Wednesday, May 21, 2014

စိတ္ေရာဂါသည္ မိန္းကေလး၏ အရွက္ နွင့္အသက္ကုိ ၀ုိင္း၀န္ကာကြယ္ၾကပါစုိ.

ထား၀ယ္သူထား၀ယ္သားတုိ.ခင္ဗ်ာ

ဓါတ္ပံုထဲက ကေလးမေလး ဟာ စိတ္ေရာဂါ ရေနတဲ့ကေလးမေလးျဖစ္ျပီး
အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္ တဲ့အတြက္ မသမာသူမ်ားရဲ.အႏၱရာယ္ေတြ.ရွိရနိုင္ပါတယ္
ဒါေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
ဒီကေလးမေလးဟာ ထား၀ယ္ျမိဳ.တြင္းမွာ ေနထုိင္တယ္လုိ.သိရျပီး မိဘေဆြမ်ိဳးမရွိဘူးလုိ. သိရပါတယ္။
လူမွဳ.ေရးအဖဲြ.မ်ား အေနနဲ.လည္း၀ုိင္း၀န္းျပီး ကူညီေပးၾကပါလုိ.. တုိက္တြန္းလုိပါတယ္ ။
ထား၀ယ္ ျမိဳ.သူထား၀ယ္ ျမိဳ.သားမ်ားထဲမွာ ဒီကေလးမေလးအေၾကာင္း သိရွိသူ ရွိပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးေစလုိပါတယ္။

ဘယ္လုိကူညီသင့္တယ္ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္ဆုိတာကုိ အၾကံျပဳေပးၾကပါ
အေ၀းေရာက္ ျမိဳ.ခံ ထား၀ယ္သားမ်ား နဲ. ထား၀ယ္ျမိဳ.ရွိ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးအတူတူ လက္တဲြျပီးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။


ေပးပုိ.လာေသာ ကုိေဇာ္ေဇာ္အားေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္


မင္းလြမ္းေနာင္ (ပန္းတေနာ္)

Monday, March 3, 2014

ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့


(ထုိင္းနိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုးရွိ  ပဲြစားမ်ား က်င္လည္ရာ ေနရာတစ္ခု)

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးစဥ္းစားျပီး နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ လုပ္ေပးထားပါတယ္

( ဟုတ္ကဲ့ ျမင့္မားလွတဲ့ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ လုပ္ခ နဲ. ၀န္ေဆာင္ခေတြေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အရင္ကထက္ခက္ခဲ အကာကြယ္က ယခင္ကအတုိင္း မရွိ ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံပါခဗ်)

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအကာအကြယ္ေပးဖုိ.အတြက္ အလုပ္သမားသံအရာရွိေစလႊတ္ထားပါတယ္

( ဟုတ္ကဲ့ မၾကာခဏ အသတ္ခံေနရပါတယ္ ဓါးျပအတုိက္ခံေနရပါတယ္ အနိုင္က်ငိ့ခံေနရပါတယ္
လုပ္အားလစာေတြ ေခါင္းပံုျဖတ္ တာကတစ္မ်ိဳး မေပးတာကတဖံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုကၡေတြ.ေနရပါတယ္ ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ ျမန္မာသံရံုး နွာေစးေနတယ္ခင္ဗ်)

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ. လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္းမွာ ခရီးသြားနိုင္ပါတယ္ ဒါက အစုိးရရဲ.ေစတနာေတြပါ

(ဟုတ္ကဲ့ ျမ၀တီဘက္သြားရာလမ္း ဘုရားသံုးဆူဘက္သြားရာလမ္း ေတြမွာ ထုိင္းရဲေတြ ဂိတ္ခ်ျပီး တစ္ေယာက္ဘတ္ 100 ေကာက္ခံေနတာ မနည္းဘူးခဗ် တျခားနိုင္ငံျခားသားေတြ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားရင္ ေအာက္ဆင္းစရာမလုိ ဘတ္ေငြ 100 ေပးစရာမလုိ ဟုတ္ကဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္ဆင္းတန္းစီ ဘတ္ေငြ100 ထည့္ ေပးရတယ္ခင္ဗ် ဗ်ာ ဒီကိစၥလား ျမန္မာသံရံုးသိပါတယ္ခင္ဗ် ဟုတ္ကဲ့ ဘာထူးလဲ ဆုိေတာ့ ဘာမွမထူးပါဘူး ခင္ဗ်ာ ေကာက္ခံေနဆဲျဖစ္သလုိ ဂိတ္ေတြကလဲ အရင္ထက္ပုိမ်ားလာတယ္ခင္ဗ် ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ သံရံုး မအားဘူးဗ် အလုပ္ရွဳပ္ေနတယ္ ေနာက္ထပ္ MOU ဂြင္ေတြ ထပ္ရုိက္ဖုိ.ပါတဲ့ခင္ဗ်  )

လက္ရွိအစုိးရက သန္.ရွင္းတဲ့အစုိးရ ျဖစ္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသလုိ သံရံုးကလဲ ေဖာ္ေဆာင္ေနပါတယ္

(ဟုတ္ကဲ့ သံရံုးထဲမွာေလ ခံုေတြ မအားဘူးခင္ဗ် ဗ်ာ လာေရာက္ အခြန္ေဆာင္ သက္တမ္းတုိး ေထာက္ခံခ်က္ယူ တာေတြ မဟုတ္ဘူး ခင္ဗ်   ၊  ပဲြစားေတြ သံရံုးထဲျပည့္ေနလုိ.ပါခင္ဗ်   ။ ဗ်ာ သံရံုး၀န္ထမ္းေတြ လား ဟုတ္ကဲ့ ပဲြစားေတြနဲ.လက္၀ါးခ်င္းရုိက္ထားတာတဲ့ခဗ် သံရံုးအ၀င္မွာတင္ ပဲြစားေပါင္း မ်ားစြာ ပိတ္ဆုိ.ေနလုိ. အထဲကုိ မနည္း၀င္ရတယ္ ခင္ဗ် အထဲေရာက္ျပန္ေတာ့လဲ စားပဲြကုိယ္စီနဲ. ပဲြစားေတြ အခန္.သား မိန္.မိန္.ၾကီးထုိင္လုိ.ေပါ့ဗ်ာ ေၾသာ္ ဟုတ္ကဲ့ဟုတ္ကဲ့ သန္.ရွင္းတဲ့ သံရံုးၾကီးပါခင္ဗ် )

ထုိင္းနိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုးက ဖုန္းေတြ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ 24 နာရီ ၀န္ေဆာင္မွဳ.ေပးတယ္ခင္ဗ်

( ဟုတ္ကဲ့ ဒီကိစၥ က သံရံုးက ဘာမွမတတ္နိုင္ဘူး ကုိယ့္ဘာသာအစဥ္ေျပေအာင္ ညွိနိုင္းလုိက္ပါ ဆုိတဲ့ အသံေတြ က နား၀မွာ ရုိးအီလာျပီခင္ဗ် ဟုတ္ကဲ့ တကယ့္ ကုိ ကုိယ့္နိုင္ငံသား ေတြအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနတဲ့ ရံုးၾကီးေပါ့ဗ်ာ)

ဟုတ္ကဲ့ ...ဟုတ္ကဲ့ ...ဟုတ္ကဲ့

ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံပါခင္ဗ်

မင္းလြမ္းေနာင္ (ပန္းတေနာ္)


Tuesday, February 11, 2014

ဒီမယ္ ဒီမယ္

ဒီမယ္ ဒီမယ္

ျမန္မာျပည္က လူကုန္/တားေတြ တကယ္အလုပ္လုပ္ရင္ ထုိင္းမွာ ျမန္မာေတြ ၃ သန္းေက်ာ္စရာ မလုိဘူး

ဒီမယ္ဒီမယ္
ျမန္မာျပည္က ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ.၀င္ေတြတကယ္အလုပ္လုပ္ရင္ လူပဲြစားေတြ ခုေလာက္အတင့္မရဲဘူး

ဒီမယ္ ဒီမယ္
ျမန္မာျပည္က နယ္စပ္ ေရကင္း ကုန္းကင္းေတြ တကယ္အလုပ္လုပ္ရင္ လူကုန္/တား ဆုိတာ ရွိစရာမလုိဘူး

နယ္စပ္ေရာက္ရင္ အိတ္ေဖာင္းျပီဆုိတဲ့ အသိေတြ ၀န္ထမ္းေတြဆီ၀င္ေနသမွ်
ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ နည္းေနသမွ်
ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္သမားခံစားခြင့္ေတြ အျပည့္အ၀မရရွိေသးသမွ်
ျပည္တြင္းမွာစာ၀တ္ေနေရး မေျပလည္နိုင္သမွ်

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမား ေတြ ဆုိတာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြမွာ ေနာက္ထပ္ ဆတုိး တုိးပြားေနအုန္းမွာပဲ

တရား၀င္မွဳ. တရားမ၀င္မွဳ. ဆုိတဲ့ အခ်က္အျပင္ တာ၀န္ယူမွဳ. မယူမွဳ.ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြပါ ထပ္တုိး ေနာက္ဆံုး ပုရြတ္ဆိတ္ေလးေတြလုိ စု ျပည္ေတာ္ျပန္နိုင္သူလဲ ရွိသလုိ ပုရြတ္ဆိတ္ေလးေတြလုိ အသတ္ခံရေပမဲ့ လစ္လ်ဴရွဳ.ခံထားရတာကလဲ ဒုနဲ.ေဒး

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္ပေရာက္ေရႊ.ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမား ဆုိတာ ပုရြတ္ဆိတ္ေလးေတြလုိပါပဲ လုိ. ေတြးမိရင္း 

မင္းလြမ္းေနာင္(ပန္းတေနာ္)

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမား လင္မယား ၂ ေယာက္ အသတ္ခံရ

ထုိင္းနိုင္ငံေတာင္ပုိင္း ဖန္ငခရုိင္ ဖန္ငျမိဳ.နယ္ အပုိင္ တြင္  ထုိင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ဦး (ေရာ္ဘာျခံလုပ္သား) အသတ္ခံရတယ္လုိ. သိရပါတယ္။

ေသဆံုးသူ ၂ ဦးဟာ မုဒံုျမိဳ.နယ္အပုိင္ရြာဘက္မွ ျဖစ္တယ္လုိ. သိရပါတယ္.။

ဓါးျမ ၀င္တုိက္ ခံရတာျဖစ္ျပီး ေရႊေငြ ထားတဲ့ေနရာမေျပာလုိ. ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ 


အေသးစိတ္ကုိ ဆက္လက္စံုစမ္းဆဲျဖစ္ျပီး အမွဳ.မွန္ေပၚေပါက္အေရးယူေရးအတြက္ ကာယကံရွင္မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္
မင္းလြမ္းေနာင္(ပန္းတေနာ္)

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာေတြ ဘာေၾကာင့္ အသတ္ခံရမွဳ. မ်ားလာသလဲ၁။ ထုိင္းအာဏာပုိင္တုိ. လစ္လ်ဴရွဳ.ျခင္း (ရလ်င္သာတြယ္တတ္သည္)
၂။ သူတပါး လူမ်ိဳးျခားကုိယံုၾကည္မွဳ.လြန္ကဲျခင္း
၃။ အစုအေ၀းလုိက္မေနထုိင္ျခင္း( ေရာ္ဘာျခံ လုိ ေနရာတြင္ အစုအေ၀းလုိက္ေနရန္မျဖစ္နိုင္ျပန္)
၄။ သန္းေက်ာ္ေနသည့္ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသိပညာ မျဖန္.ေ၀နိုင္ျခင္း
၅။ ၃သန္းေက်ာ္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား သံအရာရွိတစ္ဦးတည္းျဖင့္ ကူညီရန္မျဖစ္နိုင္ျခင္း (အစုိးရ၏တာ၀န္ယူမွဳ.အားနည္းျခင္း)
၆။ မွဳ.ခင္းျဖစ္ေပၚလာပါက က်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္မ်ား မွ အမွဳ.ဖြင့္ျခင္းမရွိပဲ ျမန္မာျပည္သုိ.သာျပန္ျခင္း

ဒါေတြေၾကာင့္ သူတုိ.ဘက္က ပုိျပီးလက္မတြန္.့ျဖစ္လာတာပါပဲ ။


မင္းလြမ္းေနာင္ (ပန္းတေနာ္)

Sunday, December 1, 2013

အိမ္ျပန္ အလြမ္း

ေဆးလိပ္လဲတုိ ေနလဲညိဳ ျပီ
ငါကား အိမ္ျပန္မေရာက္ေသး။

ပူေလာင္ပ်ပ် ေႏြတညမွာ
ရြက္ေၾကြေတာလဲ မွဳန္ပ်ျပီ
ငါကား အိမ္ျပန္မေရာက္ေသး။

ေတာင္ေလလဲတိတ္ မုိးလဲဆိတ္ျပီ
ငါကားအိမ္ျပန္မေရာက္ေသး။

နွင္းျမဴ ျဖဴျဖဴ ေအးဓါတ္ကူလဲ
ဘ၀အေမာ အပူေတာေၾကာင့္
ငါကား ခုတုိင္ မျပန္နိဳင္။

ဥတုရာသီ အလီလီတြင္း
အတိတ္ ကုိ ဆန္းစစ္
ပစၥဳပၸန္ ကုိ ျပဳျပင္
အနာဂတ္ကုိ ပံုေျပာင္း
ငါ့ဘ၀ ငါ့အေၾကာင္း
ငါ့သမုိင္းေကာင္းဖုိ.
လွဳပ္ရွားရုန္းကန္
အဖုိးတန္ရန္က်ိဳးစားဆဲ ။ ။

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

Facebook Share

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား